Wykup sprzętu IT

Likwidacja sprzętu komputerowego

Likwidacja to proces mający na celu spieniężenie lub utylizację środków trwałych, które uległy uszkodzeniu, nie nadają się do dalszej eksploatacji bądź nie spełniają już wymaganych standardów. Zużyte urządzenia stają się problemem, zalegają w biurach, piwnicach, magazynach oraz innych miejscach i mimo że nie są już użytkowane, nadal pozostają w ewidencji środków trwałych firmy. Dlatego likwidacja zbędnego sprzętu komputerowego to korzystne rozwiązanie dla każdej firmy.

Na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 roku (Dz. U. 01.62.628 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 roku (Dz.U.05.180.1495) wszystkie przedsiębiorstwa mają obowiązek zdawania zużytego sprzętu elektronicznego odpowiednim firmom. Kasacja musi zostać potwierdzona fakturą sprzedaży lub protokołem przekazania odpadu elektronicznego.

W wielu przypadkach stary sprzęt nadaje się jeszcze do użytkowania i zamiast przechowywać go w firmie, a następnie poddać kosztownej utylizacji warto go odsprzedać, nim straci swoją wartość.

Wycena i klasyfikacja likwidowanego sprzętu komputerowego

Likwidowany sprzęt można podzielić na dwie grupy: nadający się do użytku sprzęt działający oraz sprzęt niesprawny, przeznaczony do utylizacji. GC-System przeprowadza na zlecenie swoich klientów szczegółowy audyt, wycenę i skup, zarówno sprzętu działającego, jak i urządzeń zniszczonych. Dzięki temu nasi klienci nie muszą przeprowadzać dwóch odrębnych postępowań likwidacyjnych (sprzedaży i utylizacji). Podstawą do skupu sprzętu jest wystawiana przez klienta faktura VAT.

Procedura - likwidacja sprzętu komputerowego

W zależności od oczekiwań klienta firma GC-System proponuje kilka procedur likwidacyjnych. Sprzedający przedstawia dokładny spis sprzętu bądź zleca przeprowadzenie audytu w swojej firmie.

- procedura likwidacji oparta na spisie sprzętu dostarczonym przez Klienta,

- procedura likwidacji poprzedzona wcześniejszym audytem sprzętu Klienta przez naszą firmę.Dział Obsługi Firm

Kamil Kopka

GSM : (0) 506-666-118
Fax : (22) 885-22-50
E-mail : skup@gcsystem.pl


Formularz zgłoszeniowy - Dla firm i instytucji

Imię i Nazwisko:
Firma:
Adres E-mail:
Telefon kontaktowy:
Miasto:
Polityka prywatności: Nasza polityka prywatności chroni dane osobowe. Jeśli chcesz wysłać pytanie musisz zaakceptować jej treść.

Opis sprzętu:
Polityka prywatności

Link: Oświadczenie o polityce prywatności w firmie GC-System.

  • Skup sprzętu IT

    Skup laptopów, skup notebooków, skup komputerów, skup monitorów LCD, skup GPSów, skup drukarek, skup netbooków, skup części i akcesoriów komputerowych, skup Apple MacBook, skup uszkodzonych laptopów i komputerów, skup aparatów fotograficznych, skup aparatów cyfrowych, skup palmtopów.

  • Naprawa komputerów i laptopów

    Prowadzimy profesionalny serwis laptopów i komputerów PC. Naprawiamy laptopy wszystkich marek.skup komputerów warszawa, skup komputerów wrocław, skup komputerów kraków, skup komputerów gdańsk, skup komputerów poznań, skup komputerów łódź, skup netbooków gdańsk, skup notebooków gdańsk, skup notebooków poznań, skup netbooków poznań, skup notebooków łódź, skup netbooków łódź

  • Sprzedaż laptopów i sprzętu IT

    Zapraszamy do zakupu laptopów i komputerów PC w naszej firmie. skup laptopów warszawa, skup laptopów wrocław, skup laptopów kraków, skup laptopów gdańsk, skup laptopów poznań, skup laptopów łódź, skup tabletów warszawa, skup tabletów wrocław, skup tabletów kraków, skup tabletów gdańsk, skup tabletów poznań, skup tabletów łódź

stat4u